CHIỀU CUỐI NĂM

Cuối năm sao thấy ngày qua chậm

thơ thẩn ngoài sân đợi nắng về

mưa sương ướt đẫm bờ vai lạnh

tuổi tác gần thêm bước mỏi mê

cuối năm lòng ủ như rêu mốc

chiều lụn tàn theo mấy cánh hoa

ước chi giờ có đôi người bạn

nâng cốc hề vui một tiếng khà

cuối năm đời vẫn đang tăng tốc

chạy suốt tìm không có điểm dừng

thì ra cũng giống như ta vậy

đi mãi dường như chẳng nghĩ chân

cuối năm ừ cuối năm rồi nhỉ

lốc lịch vừa vơi lại sắp đầy

em vẫn bên đời như gió thoảng

ta vẫn bên đời như mây bay .

thôi thì cứ để hồn như lá

náo nức đòi xuân lộc nẩy chồi

ta lại bắt đầu vui tuổi mới

thả giọt tình thơm hương nắng mai .

HUỲNH DUY HIẾU