Chùm thơ Ngõ khuya – Bối rối – Chửa khôn (Đặng Xuân Xuyến)

CHỬA KHÔN 
Kể từ đận đó nó về
Em đem bóp vụn câu thề tuổi thơ
Tôi thành ra kẻ lơ ngơ
Chữ yêu chữ hận đến giờ chửa khôn.
Hà Nội, chiều 25/12/2023
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
NGÕ KHUYA 
Trăng tàn ai bán ai mua
Ngõ khuya chỉ tiếng gió lùa buốt đêm
Lặng tìm hương cũ ngọt mềm
Giật mình kín cả một thềm lá rơi.
Hà Nội, 21 tháng 12/2023
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
BỐI RỐI
Em xinh tươi như hoa
Hoa lại tươi như nắng
Nắng cứ nựng má em
Em làm anh bối rối…
Hà Nội, 16:25-15/12/2023
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Vannghemoi.com.vn − 16:03, ngày 29/12/2023, đăng bởi Phạm Ngọc Hiền
Từ khóa: