TRUY NÃ CORONA

có tên tội phạm nhất trời
hoành hành Vũ Hán giết người dân oan
ỷ tài vi rút lây lan
phi cơ, cửa khẩu trốn sang xứ người
á âu tận Mỹ, châu phi…
kinh hoàng khiếp vía mau đi cầu trời
thánh đường mở cửa thêm lây
khó bề kiểm soát bắt bầy corona
cảnh sát quốc tế thét la
bắt nhanh tội phạm xứ xa hại người
vậy mà nó đứng cười lì
đố ai bắt được tỷ bầy corona
trời sinh dịch tể là ta
giết người cảnh báo chớ mà kêu ca
loài người đừng có ăn bừa
dơi chim chồn cáo có thằng corona
như đây khoái phổi người ta
thơm thơm béo ngậy gấp ba thịt rừng
ta đây khuyến cáo cho mừng
khẩu trang đeo mũi, sát trùng chân tay
không thì ta cứ lan lây
cho người biết mặt đó đây kinh hoàng
nhanh nhanh điều chế vắc xin
phát minh thuốc chữa xin đừng giỡn chơi
mau mau phòng chống cách ly….
nhà nhà, nước nước, người người mới mong
corona ta mới hết đường
bắt ngay trọn ổ tay cồng biệt giam
đời ta cũng hết gian nan
bôn ba khắp xứ thế gian hãi hùng.

NÀNG VŨ HÁN

có nàng Vũ Hán Triệu Vi….
tuổi tròn mười chín đứng đi đẹp lời
nào đâu nàng ác hại người
thế gian bao kẻ bỏ đời ra đi
thế mà nàng cứ cười tươi
sao mà đi vội cuộc đời còn vui
khoan thai nàng nói lời hay
xuân qua hè đến “vi” rời thế gian
ngẫm đi nghĩ lại còn vương
thế gian xinh đẹp bốn phương thái bình

thôi thì làm cuộc hành trình
đông tây âu á biết mình mới thôi
nhớ hồi vi mới sinh sôi
máy bay du lịch vi đi rợp trời
Mỹ, Nhật, Hàn, Ý… khắp nơi
đâu đâu cũng sợ tiếng cười hằng nga
thế là đời vệt thêu hoa
nào vi của Ý, Mỹ, Trung ra đời
nào vi thuộc lũ chồn dơi
không ngờ vi để tiếng đời thế gian.

(ngày 29.4.2020)