Hoa tảo tần

Bốn ngàn năm đi với nắng mưa

Bốn ngàn năm mẹ là hoa tần tảo

Thức với tiếng gà

Nỗi lo cơm áo

Tất bật ra đồng cày cấy ươm gieo

Lặng lẽ qua bao cuộc khó nghèo

Đồng nối vụ cánh cò bay lả

Xuân hạ thu đông cùng chung mái lá

Nhịp chày vơi theo ánh trăng tàn

Lúa lại xanh trên vất vả tảo tần

Vui lại mọc bên tiếng cười con trẻ

Đời thêm rộng sau lần làm mẹ

Hoa tảo tần lại thắm một góc riêng

Hạnh phúc đơn sơ ôm mái bưng biền

Hương đất ngọt thơm đường cày vạm vỡ

Gian khó mặc

Tình luôn gắn bó

Yêu thương hết lòng để xứng với yêu thương

Mùa đốt đồng

Mùa thu vừa thức giấc

Tháng bảy đứng trong mưa

Vàng rơi vào hoa gấc

Hương thu thắm hương mùa

Con đường trăm dấu hỏi

Tình đẹp là tình xa

Không yêu mà vẫn đợi

Con đò vắng khách qua

Ngàn sao sa xuống lúa

Sáng trăng sáng mùa vàng

Nhịp chày như nhảy múa

Hát mừng quê sang trang

Mãi yêu đời mưa nắng

Mãi yêu khói đốt đồng

Xa chân bùn tay lấm

Biết ai còn ai không