Trong hai ngày 16 và 17 / 6 / 2015, tại hội trường nhà khách T78, Hội nhà văn TP.HCM đã tiến hành đại hội tổng kết các hoạt động nhiệm kỳ VI và bàn phương hướng nhiệm kỳ VII. Chủ tịch Lê Quang Trang đã chủ trì Hội nghị. Sau hai ngày làm việc, Đại hội đã bầu ra BCH mới có 9 thành viên:

Chủ tịch: Trần Văn Tuấn
Phó chủ tịch: Phạm Sỹ Sáu & Phan Hoàng
Các ủy viên: Trương Nam Hương, Bích Ngân, Trầm Hương, Lê Thị Kim, Trần Nhã Thụy, Phan Trung Thành.

Ban chấp hành Hội nhà văn khóa VII đã chính thức ra mắt và nêu vắn tắt phương hướng phấn đấu của mình trong giai đoạn 2015 – 2020.

Phạm Ngọc Hiền