Giọt buồn nào rất khẽ
Rụng xuống đời mênh mông…

***

Giọt nước trôi xuôi dòng
Hòa vào sông… biển cả…

***

Mênh mang không cùng tận
Dòng lệ ái bi thương…

***

Mây hóa mưa khắp chốn
Thương một trời long đong
Chẻ mưa nghìn sợi nhỏ
Buồn nào như hư không…