Lục bình theo nước trôi xuôi
Biết đâu nguồn cội ngậm ngùi long đong
Cũng đành dòng đục dòng trong
Sóng xô gió đẩy đâu mong bến bờ

***

Gìn lòng giữa chốn bụi nhơ
Triều dâng con nước mịt mờ mông lung
Nhỏ nhoi thầm lặng khiêm cung
Mong manh sắc tím thủy chung muộn chiều

***

Hương đồng cỏ nội tịch liêu
Bờ tre khóm trúc nghe nhiều luyến vương
Lục bình bến nhớ sông thương
Tình quê ngan ngát dẫu phương trời nào…