Nghiêng về biển + Trường xuân biển – Phan Thành Minh

Nghiêng về biển

Gửi lòng em ra biển vắng
Đêm yên mây ngủ trên đầu
Thương sông một đời thinh lặng
Quản gì bồi lở nông sâu

Nhớ anh héo hắt buồng cau
Thương quê áo chằm nón vá
Dài sông vô vàn bến lạ
Thuỷ chung một bến ân tình

Người đi xây dựng thanh bình
Người chờ bạc thêm tóc trắng
Thắp tình người yên mộ sóng
“Khao lề thế lính Hoàng Sa…”

Trường xuân biển

Miệt mài vươn ra biển
Từ Trà Cổ đến Cà Mau
Non nước thanh bình
Tung cánh hải âu
Cường quốc biển nên tình yêu cũng biển

Giông tố bão bùng siêng thăm viếng
Bao lớp trai hùng hoá nắng chinh an
Dưới sắc cờ hồng
Tiếng trẻ ca vang
Trường lớp mở đón bình minh thế hệ

Cõng chữ ra khơi
Ơn thầy cô trẻ
Biển mở lòng thắp sáng những cần lao
Triệu tấn vàng
Ngàn thước sâu
Vất vả gian truân trường xuân Tổ quốc

Phan Thành Minh (Đà Lạt)

Vannghemoi.com.vn − 10:49, ngày 21/06/2024, đăng bởi Phạm Ngọc Hiền