Chiều về giữa cơn mưa
Giọt buồn rơi hiu hắt
Nhớ ai lòng quay quắt
Như mưa buồn buồn mưa

Ngoài kia người lưa thưa
Rời đi trong vội vã
Lã chã lá bàng rơi
Có phải mùa thu tới?

Ta nghe lòng chơi vơi
Giữa đời nhiều vụn vỡ
Mưa chiều xưa đã lỡ
Đánh rơi một nụ cười

Người đem đi đâu mất
Ta dấu tận vào tim
Chiều nay mưa vụn vỡ
Ta mòn mỏi … kiếm tìm