Thân tặng những người còn Mẹ Cha

Chiều nghe gió vọng tiếng Thu

Bâng khuâng chợt nhớ lời ru…năm nào

Ầu…ơ,  tiếng mẹ ngọt ngào

Ru con tròn giấc, bước vào thời gian

Nương dâu mẹ gánh lầm than

Thân cò lặn lội, vai mang kiếp nghèo

Biển đời cha cõng cheo neo

Mong đàn con dại mai theo kịp người

Nay con đã lớn khôn rồi

Công cha, nghĩa mẹ cao vời Thái sơn

Rưng rưng mắt lệ trào tuôn

Hai phương trời nhớ, nỗi buồn đầy vơi

Cầu mong cha, mẹ thảnh thơi

An khang, trường thọ sống đời với con

Đóa hồng trên ngực sắt son

Mùa Vu Lan đến, mong tròn nghĩa ân.