Hôm nay về lại Phú Yên
Trước mua…sau kiếm chút tiền độ thân
Từ ngày bầu bạn lấn sân
Tha hương đâu đó kẻ gần người xa
Cũng là máu mũ ông cha
Cũng là nghĩa mẹ ruột rà tình thâm
Tháng tư trời nắng lâm thâm
Nắng như gay gắt bềnh bồng cỏi xưa
Cha đi về phía kinh chùa
Sớm hôm câu kệ đẩy đưa bọt bèo
Tháng tư con vẫn lần theo
Dấu chân người với trăm miền bão giông
Mẹ già một thuở chờ mong
Chỉ bàn tay vẩy nỗi lòng thiên thu
Nắng gào nắng hạn mưa tru
Cha nằm sấp ngữa nấm mồ điêu linh
Tháng tư làng nỗi hồi kinh
Mời nhau một chén rượu tình đắng cay
Bạn bè mấy đứa em anh
Vầng khăn trắng cả nỗi lòng xa xôi
Tháng tư thoáng chút ngậm ngùi
Tháng tư sót chút niềm vui thất thần
Thôi rồi cha đã trăm năm
Thôi rồi mẹ đã ngậm ngùi cỏi xa
Tháng tư về cỏi ta bà
Hỏi thăm cố quận đường ra chỗ nào
Tháng tư bao kẻ lao đao
Bao người nỗi gió vướng vào hàm oan
Tháng tư tiếng sấm nổ giòn
Thành tư lầm lũi tiếng con gọi người….
.
           Phan Minh Châu
/