Phú Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2013

THƯ MỜI

Tham gia đề tài NCKH Tiến sĩ Phú Yên

Kính gửi: TS:………………………………………………………………………………

Được sự thống nhất của Hội đồng Khoa học tỉnh Phú Yên cho phép Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Yên (gọi tắt là Liên hiệp Hội Phú Yên) triển khai thực hiện công trình nghiên cứu khoa học Tiến sĩ Phú Yên trong thời gian 2 năm (2013-2014). Công trình nhằm:
Khẳng định và minh chứng truyền thống hiếu học, tư tưởng Hiền tài là nguyên khí quốc gia đã được Đảng, Nhà nước ta vận dụng một cách đúng đắn và sáng tạo trong quá trình phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; bồi dưỡng đội ngũ trí thức, các cán bộ khoa học kỹ thuật bậc cao để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây cũng như sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.
Để có cái nhìn toàn cảnh về đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học có học vị Tiến sĩ, học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư ở các lĩnh vực KHTN, KHCN, Khoa học XH&NV; Khoa học Giáo dục và Quản lý (một bộ phận của đội ngũ trí thức của Tỉnh nhà) là những người con sinh ra và lớn lên ở Phú Yên đạt học vị Tiến sỹ; Những người sinh ra ở Phú Yên nhưng hiện tại sinh sống, học tập, công tác ở các tỉnh, thành phố trong toàn quốc và định cư ở nước ngoài đạt học vị Tiến sỹ; Những người không sinh ra tại Phú Yên nhưng hiện tại đang công tác, lập nghiệp, sinh sống ở Phú Yên đạt học vị Tiến sỹ; Những người không sinh ra tại Phú Yên, hiện nay cũng không sinh sống ở Phú Yên nhưng có luận án Tiến sỹ viết về Phú Yên, được đào tạo ở các nguồn phong phú qua các thời kỳ, các nơi trong nước và nước ngoài từ sau năm 1954 đến 2014 (kể cả những vị đã qua đời). Qua đó, thấy được tiềm năng to lớn, những đóng góp tích cực và quý báu của những người con Phú Yên trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học đối với đất nước nói chung và đối với tỉnh nhà nói riêng. Công trình Tiến sĩ Phú Yên khi hoàn thành sẽ giúp lãnh đạo tỉnh có cái nhìn tổng thể trong việc hoạch định chiến lược xây dựng đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học và kỹ thuật bậc cao cho tỉnh nhà, phù hợp với thời kỳ CNH, HĐH đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức.
Công trình Tiến sỹ Phú Yên còn có ý nghĩa bước đầu giúp các nhà khoa học quen biết nhau, hiểu nhau, trao đổi tâm tư, nguyện vọng, những hiến kế trí tuệ để xây dựng quê hương Phú Yên giàu mạnh; mặt khác tạo cơ hội hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn, giáo dục và đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện xã hội, với tâm nguyện góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước được phồn vinh trong thời kỳ hội nhập hiện nay.
Đặc biệt công trình Tiến sỹ Phú Yên thể hiện sự tôn vinh của quê hương đối với những tấm gương vượt khó, hiếu học – thành tài, để thế hệ trẻ của quê hương Phú Yên học tập, noi theo, tiếp bước trên con đường chinh phục đỉnh cao của trí tuệ. Công trình được tổ chức thực hiện bởi một tập thể các nhà khoa học có uy tín, tâm huyết và có tinh thần trách nhiệm cao do Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ khoa học giáo dục Nguyễn Xuân Đàm làm chủ nhiệm.
Với tất cả ý nguyện tốt đẹp ấy, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Yên tha thiết kính mong quý vị Tiến sĩ Phú Yên ủng hộ và nhiệt tình tham gia để công trình được sớm hoàn thành tốt đẹp. Công trình như một hiến tặng, một lời tri ân đối với quê hương Phú Yên thân yêu của chúng ta. (Chi tiết Hồ sơ Tiến sỹ xin truy cập website Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên; địa chỉ tên miền: www.lienhiephoiphuyen.com.vn.)
Kính gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng !

TM. LIÊN HIỆP HỘI PHÚ YÊN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Thạc sĩ. Nguyễn Hoài Sơn

Ban Chủ nhiệm đề tài

1. NGƯT – TS Nguyễn Xuân Đàm – TS. Khoa học Giáo dục – Chủ nhiệm
– Nguyên Giám đốc Sở GD & ĐT Phú Yên.
– Nguyên Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam
– Nguyên Chủ tịch Hội KH TLGD Phú Yên
– Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Phú Yên
2. GS. TS. Cao Chi – GS. TS Vật lý nguyên tử
Chuyên gia cao cấp Viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân VN – Viện năng lượng nguyên tử VN.
3. GS. TSKH Phan Thị Thanh Phượng – TSKH Ngành thú y – Ủy viên
– Nguyên Phó Viện trưởng Viện thú y Việt Nam
4. Phó GS. TS Đoàn Văn Điện – Tiến sĩ Cơ khí Nông nghiệp – Ủy viên
– Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp TP. HCM
5. Phó GS. TS Nguyễn Quốc Lộc – TS Dân tộc học – Ủy viên
– Nguyên Phó HT Trường ĐH Tổng hợp Huế
– Nguyên phó HT Trường CB Quản lý GD Bộ ĐH và THCN
– Sáng lập Viện hợp tác nghiên cứu ASEAN
6. GS. TS Trình Quang Phú – TS. Kinh tế – Ủy viên
– Ủy viên Đoàn Chủ tịch HĐTW Liên hiệp các Hội KHKT VN
– Viện trưởng viện nghiên cứu phát triển Phương Đông
– Ủy viên UB TWMTTQVN
7. TS. Nguyễn Huy Vị – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên – Ủy viên
8. Th.S Nguyễn Hoài Sơn – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Phú Yên
– Tổng biên tập Tạp chí Tri thức tỉnh Phú Yên

Ban Thư ký đề tài:
1. Th.S Nguyễn Hoài Sơn – Email nguyenhoaisonpy@gmail.com
DĐ: 0905900998
2. Đội ngũ chuyên viên Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên

Hồ sơ lý lịch Tiến sĩ Phú Yên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỒ SƠ TIẾN SĨ PHÚ YÊN
Từ 1954 đến 2014

Gồm những thông tin sau:
I. Tóm lược về tiểu sử cá nhân:
• Gửi cho xin 1 bản phôtô văn bằng Tiến sĩ. (Văn bằng Tiến sĩ bảo vệ ở nước ngoài cần được dịch sang Tiếng Việt).
• Gửi 2 ảnh chân dung (ảnh màu 4 x 6) (ghi rõ tên học phía sau) + 1 ảnh hoạt động KH.
• Bản tự giới thiệu tóm lược tiểu sử cá nhân:
1. Họ và tên:
2. Bút danh hoặc các tên khác:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Quê quán: xã huyện (quận)
Tỉnh (thành phố):
5. Chỗ ở hiện nay: Số nhà quận (huyện)
thành phố (tỉnh): Điện thoại:
Email: ………….. Fax: ………………………..
6. Quá trình học tập – đào tạo:
Các trường đã học:
Tiểu học:
Trung học:
Đại học:
Cao học:
Tiến sĩ:
Tiến sĩ khoa học:
7. Quá trình công tác và các chức vụ đã kinh qua hoặc đang đảm nhiệm:
(1)Những người quê Phú Yên, người tỉnh khác đã từng học tập, công tác ở Phú Yên qua các thời kỳ
8. Là thành viên của các tổ chức khoa học, hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế:
II. Về chuyên môn khoa học:
9. Tên đề tài luận án Tiến sĩ: Tiến sĩ KH (Viết bằng tiếng nước mình nghiên cứu và dịch ra bằng tiếng Việt).
10. Ngành, chuyên ngành của văn bằng Tiến sĩ; Tiến sĩ KH.
11. Nơi nghiên cứu và bảo vệ luận án Tiến sĩ:
Trường Đại học:
Viện nghiên cứu:
Nước:
12. Năm bảo vệ luận án Tiến sĩ:
Tiến sĩ:
Tiến sĩ khoa học:
13. Năm và nơi phong học hàm:
Phó Giáo sư:
Giáo sư:
14. Tóm tắt nội dung chính của luận án Tiến sĩ (không quá 300 chữ)
(Xin đính kèm thêm giấy)
15. Những công trình tiêu biểu đã đạt được:
– Những đề tài khoa học đã nghiên cứu và nghiệm thu (cấp nào)
– Những công trình được ứng dụng (trong nước – ngoài nước)
– Sách được xuất bản (tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản)
– Thành tích đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ:
– Các giải thưởng khoa học bằng phát minh sáng chế:
– Các Huân chương, Huy chương, kỷ niệm chương:
16. Những dự định nghiên cứu khoa học trong tương lai của bản thân (không quá 100 chữ)
17. Những lời tâm huyết của Tiến sĩ đối với khoa học, đối với quê hương, đối với thế hệ trẻ: (không quá 150 chữ)
18. Nội dung Tiến sĩ thấy cần tham gia thêm:

Chữ ký của Tiến sĩ

Ghi chú:
1. Xin các vị Tiến sĩ điền trực tiếp vào hồ sơ
Những thông tin thuộc bí mật quốc gia không ghi vào hồ sơ này.
2. Địa chỉ liên lạc của cá nhân Tiến sĩ:
– Họ tên:
– Số nhà:
– Điện thoại bàn, điện thoại di động:
– Email:
– Fax:
3. Hồ sơ xin gửi về Ban biên tập 02 bản (01 bản bằng văn bản có chữ ký của Tiến sỹ gửi qua bưu điện hoặc thư tay để lưu trong hồ sơ công trình nghiên cứu; 01 bản qua Email để Ban biên tập tổng hợp phục vụ biên soạn công trình) theo địa chỉ:
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Đàm, Số 10 Lương Tấn Thịnh, Phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Điện thoại: 057. 3841895 , Điện thoại di động: 0983512038 – Email: damphuyen37@yahoo.com.vn
4. Thời gian thực hiện: Mong được hồi âm càng sớm càng tốt – Trước 30-12-2013 các luận án Tiến sĩ bảo vệ trong năm 2014 sẽ tiếp tục bổ sung sau.

Ban Tổ chức nhờ bạn đọc thông báo dùm thông tin này đến các Tiến sĩ gốc Phú Yên hoặc từng công tác tại Phú Yên, ở trong và ngoài nước. Mọi chi tiết xin liên hệ theo các số ĐT 

Nguồn: Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên