Việt Nam vừa xây xong ngôi chùa lớn nhất hành tinh

Bạn có tự hào không đất nước của mình

Năm hai nghìn không trăm mười chín,

Thế giới ghi vào Ghinét

Ngôi chùa Việt Nam lớn nhất hành tinh!

 

Sau chùa Bái Đính – Ninh Bình – Nhất Đông Nam Á

Giờ cách mạng 4.0

Phải tìm ra phép lạ

Xây thêm nhiều chùa nhỏ, chùa to

Để nhân dân cả nước tới lễ chùa

Cầu Phật độ an lành, mong giữ yên bờ cõi

Chặn đứng ngoại sâm âm mưu đen tối

Đang ăn tươi nuốt sống biển Việt Nam,

Bọn giả danh đầy tớ vì dân, vì nước

Phải hiện nguyên hình bè lũ quan tham…

 

Nhưng buồn thay

Tám cõi nhân gian

Chưa được hưởng phép thần thông Phật độ

Ma quỷ đã hiện hình

Ở ngôi chùa Ba Vàng trên đất Quảng Ninh

Biến cửa thiền thanh cao thành nơi hoen ố

Trước hương khói Phật đài chúng không biết sợ

Thay giảng đạo nghe kinh

Chúng kể chuyện mua vui đầu đường, xó chợ

“Chuyện mót đái trên xe…”

“Chuyện thú làm tình như nhu cầu xả rác…”

Chỉ nhắc lại thôi cũng đã giật mình!

 

Cảm ơn những nhà báo có tâm

Đưa lũ yêu ma ra ngoài ánh sáng

Ta mới biết thêm còn bao việc khác

Chúng dối lừa người nặng những u mê

Khi gia cảnh ngặt nghèo, lúc ốm đau tai nạn

Về đây nghe kiếp trước hiện hồn

Đòi món nợ luân hồi kiếp này phải trả

Nợ không tính bằng tiền âm phủ

Mà bằng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam

Món ít mấy trăm ngàn

Món nhiều vài chục triệu

Kẻ giầu có bằng con đường ranh ma lắt léo

Phải cúng giàng tiền tỷ mới buông tha…

 

Nghe chuyện này bạn có thấy xót xa

Nơi cửa Phật linh thiêng còn lọc lừa là vậy

Đừng chỉ thấy chùa đã tin – Phật đấy!

Phật ở trên cao, Phật ở trong lòng

Không ở chùa to, không ngự tượng đồng

Đâu nhân thế khổ đau

Nước Cam Lồ cứu rỗi

Phật vô lượng hằng hà sắc sắc, không không…

 

Ai lúc này còn dạ sáng tâm trong

Hãy tự đặt cho mình câu hỏi

Chùa xây to thêm, đời có bớt đi tội lỗi

Hay xây chùa vì lợi ích của ai?

Chỉ những gì xảy ra ở ngôi chùa Ba Vàng vừa nhắc tới thôi

Đừng để mất thêm lòng tin trời đất,

Không còn biết sợ Trời, kính Phật

Ma quỷ sẽ mọc lên chiếm ngự thay chùa

Cái ác sẽ bùng theo như nấm độc sau mưa!

 

Xin gửi tới ngày vui đang tưng bừng ở ngôi chùa lừng danh

bước vào hội mở

Nỗi thao thức một con người, nỗi lòng phật tử

Luôn nghĩ về đất nước tồn vong, về đạo và đời

Lạy Phật lòng thành người hãy sáng soi!

Nam mô A DI ĐÀ PHẬT…