CHUYỂN TIẾP

Chúng tôi !

Những người lính

Chân bước qua hai chiều lịch sử

Về tới đích ngày 30 tháng tư !

Bánh xe reo trên mảnh giáp quân thù

Từ ruộng đồng, giảng đường ra chiến trường đuổi giặc.

Vật đổi sao dời

Về đời thường khó nhọc

Nhớ mãi nắm rau rừng hái giữa mùa khô…

Ngày về phép vai đeo chiếc ba lô

Trong đó nặng búp bê con trẻ

Mấy tấm khăn dù, tặng em, tặng mẹ

Chiếc đĩa nhôm gò từ xác máy bay.

Buông khẩu AK, cầm lại cuốc cày

Lo việc nhà nông, tắc rì, khoai lúa

Biển dậy sóng ta dấn thân lần nữa

Vót cọc Bạch Đằng, dựng Điện Biên Phù biển đông

Tiếp nối hành trình, hào khí cha ông./.

KỲ CÙNG

Bắt nguồn từ những hư vô

Chênh vênh mắt núi, lô nhô bản nghèo

Bắc Xa sắc đá tai mèo

Mây dăng mờ ảo sương chiều mông lung.

Lên đây cho biết Kỳ Cùng

Bản làng nấp bóng chập chùng xanh xưa

Cao cho cạn đắng, cạn mưa

Sau lưng phố núi rừng thưa gió gào.

Sông cho cay đắng, ngọt ngào

Chở năm, chở tháng, chảy vào tương lai

Nghiêng đi cho hết giêng hai

Lộc Bình phố cổ đền đài núi non.

Kỳ Cùng vách núi chon von

Con sông chảy ngược (*), đá mòn vạn niên./.

(*) Sông Kỳ Cùng chảy từ đất Việt ngược sang đất Trung Hoa

DÂN MẠNG

Gió mùa có tự rất lâu

Từ ngày a móc (@) cái râu chưa còng

Heo may dân mạng phải lòng

Ngồi lê thả thính ngược dòng mùa đông.

Chim trời di trú về không ?!

Chân quê ký tự nâu sồng đậu vai

Cuối vườn hương bưởi nhà ai?

Phả vào trong gió thơm hoài tháng giêng!

Lễ chùa thỉnh đạo bùa thiêng

Email tôi gửi về miền “không không”

Tôi vào trang “chát” chiều đông

Em chưa tương tác, sao không trả lời ? ./.