Nơi dòng chảy lặng im

Đường bay lá lập trình

Tiếng chim ca hy vọng

Những luống cày sớm mai

Hạt mầm gieo đất vỡ

Mùa màng em bước ra

Tóc xanh cảm tạ người

Ngực thơm nắng thơm mưa.

Đê mê chiều vai hẹn.

Sâu bát ngát thanh tân

Nhựa đương lên thiếu nữ

Những lối đi vô hình

Bên bức tường im lặng

Thời gian trôi thời gian

Rụng quả sầu chín ngọt.

Về đâu về đâu ta?

Đường môi hường thắp lửa.

Đời trôi buổi Chợ Cầu.

Lạc ngu ngơ tuổi nổi

Phố tóc tím mô đen

Đạp xe da diết tìm;

Đàn chim gáy nối đuôi

Trên cánh đồng tuổi cũ.

14/06/2020