Tìm em tháng bảy mưa giăng
Tí tách hiên nhà góc phố
Ngọt ngào hôn từng lá nhỏ
Vội vàng mưa nấp áo em

Tháng bảy nỗi niềm mướt xanh
Tình riêng mùi hoa chợt nhớ
Để thành tiếng gọi tên em
Ngón tay dài phía hoàng hôn
Lưu bút còn vương hơi ấm

Bước xa về phía heo may
Qua cầu Ngưu Lang – Chức Nữ
Một ngày tình xa đoàn tụ
Tháng bảy cầu vồng mưa ngâu

Nguyễn Đại Duẫn