Sáng nay lạnh, gió hiu hiu
Mới hay xuân đã, mùa yêu thương về
Gió vờn ngọn cỏ hả hê
Như nhân gian đã tràn trề mùa xuân
Này thì bánh mứt này hoa
Ngập đường tiếng nói tiếng cười mưu sinh
Rồi trong khoảng tối lặng thinh
Hai em bé nhỏ liếc nhìn người qua
Có gì nghèn nghẹn xót xa
Có gì bức bối như là tình thâm
Trách ai sao nỡ vô tình
Hữu sanh vô dưỡng cười khinh miệng đời
Cháu ơi xuân đã tơi bời
Từ khi thơ bé, hỏi đời trách ai???
NMT 29.1.2019