Tiểu thuyết Đường tới hạnh phúc của Mai Bửu Minh, NXB Văn hóa – văn nghệ, TP.HCM, 2015. Tác phẩm nói về cuộc đấu tranh giữa công hữu và tư hữu của người dân miền Tây Nam Bộ trước chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp sau 1975. Rồi đất nước bước qua thời bao cấp để tiến lên kinh tế thị trường với nhiều mâu thuẫn mới nảy sinh. Tuy tác phẩm kết thúc có hậu nhưng vẫn đọng lại trong lòng bạn đọc nhiều trăn trở về sự phức tạp vốn có của cuộc sống muôn màu.

/

——————————

Tiểu thuyết Quê mẹ xa xưa của Mai Bửu Minh, NXB Văn hóa – văn nghệ, TP.HCM, 2016. Nội dung: nhân vật Trung về thăm quê ngoại chứng kiến bao chuyện thú vị, ly kỳ của vùng sông nước miền Tây. Cậu nghe kể lại những kỷ niệm ngọt ngào chen lẫn đắng cay của quá khứ nhọc nhằn mà cha mẹ cậu đã trải qua. Những phong tục lạ, những trò chơi vui, những công việc hữu ích ở thôn quê đã thu hút cậu. Bao chuyện vui buồn của nông thôn miền Tây được thể hiện sinh động qua cách nhìn, cách cảm của một cậu thiếu niên vốn chỉ quen với phố thị Sài Gòn.

/

————————————-

/