Bên thềm bà vặn chổi rơm

Vặn ngày lẫn tháng thảo thơm một đời

Rạ rơm quấn quýt bên người

Tay nhăn vệt khói giữa trời mênh mông

Mặt trời sáng phía đằng đông

Rơm vàng quyện nắng bềnh bồng dưới sân

Bà ngồi đó, nắng dưới chân

Nắng vàng quét những khó khăn đời bà

Giàn thiên lý đã trổ hoa

Bà giờ khuất nẻo đường xa bóng chiều

Rạ rơm thương nhớ bà nhiều

Sân nhà vắng chổi quét điều đơn sơ

Giỗ bà trong những giấc mơ

Bên thềm lá rụng xác xơ ngõ hiền

Bà ơi về với tổ tiên

Chổi rơm bà để một miền nhớ thương .

  BẠCH  VĂN TÍN

(  Hà Nội )