Suốt đời người chưa nói hết đất đai
Xin tạn mặt những kỳ quan để hiểu
Rừng núi kia đang lớn dậy từng ngày
Mỗi tên đất cắm vào ta hơi thở
Mỗi con sông ta thấy đó sông dài
Nhớ tiền nhân bao đời đi khai mở
Núi và rừng ba ngàn đảo hôm nay
Trường Sơn hướng mắt về sóng cả
Cộc gỗ xưa sáng lại đấng thiên tài
Biển quặn đau chưa bao giờ yên ả
Lũ cá Kình phương Bắc chạm vào đây
Lòng ngực đỏ lòng dân ta như lửa
Dựng nên thành lũy thép đất dạn dày
Giặc Tàu bang còn lăm le hơn nữa
Đất anh hùng cũng hóa núi rừng lay
Việt Nam ơi  ! Muôn đời ghi trang sử
Bốn ngàn năm thao thức những đêm dài
Mỗi thước đất mỗi thước sông gìn giữ
Dù quặn mình trong bão táp khôn khuây
Nên thế đất chuộng nhân tài có được
Lòng sáng trong những hào kiệt thêm đầy
” Đám cỏ hoang ” đã làm nghèo đất nước
Chưa yên lòng Tổ quốc gọi hôm nay .