Trở về sông mẹ – Vũ Tuyết Nhung

Ngày đi xa hẹn với sông
Dẫu năm tháng có chất chồng vẫn nguyên
Lòng tôi mãi một con thuyền
Chở bao ký ức ngọt êm quê nhà

Lạc vào hội chợ phù hoa
Ánh đèn sân khấu ngỡ là tri âm
Nhạc đàn quên ánh trăng rằm
Cách ly rơm rạ cưới lầm đảo điên

Lao vào mật tẩm mũi tên
Cuồng đau chỉ có gió bên cạnh mình
Tiệc còn trăm cốc chân tình
Rỗng nằm đáy chén chẳng nhìn thấy ai

Chật phòng là những mệt nhoài
Bốn mùa nghe bão réo ngoài song thưa
Xé thân ngàn mảnh sa mưa
Trở về sông Mẹ vớt xưa tìm mình.

Vannghemoi.com.vn − 05:59, ngày 09/03/2024, đăng bởi Phạm Ngọc Hiền