Tôi về – Giêng hai – Bóng nguyệt (Trịnh Thị Ngọc)

TÔI VỀ

Tôi về thu lại mùa sang
Cột vào khung cửa giăng ngang bầu trời
Sớm mai thức dậy thảnh thơi
Vo viên sắc nắng mang phơi cuộc tình.


GIÊNG HAI

Ta đến giêng hai
Ngoài kia mai thức dậy
Sắc nắng cũng thua
Xuân trĩu ngọt môi rồi.


BÓNG NGUYỆT

Trăng treo một nửa chân trời
Nửa rơi xuống giếng để ai tự tình
Bóng nguyệt nằm giữa hư thinh
Có ai cuối xuống nửa mình khác ta.

Trịnh Thị Ngọc

Vannghemoi.com.vn − 08:26, ngày 02/04/2024, đăng bởi Phạm Ngọc Hiền