/

Tặng L.Q.V

Ai mua tôi bán tôi    nào
Một đồng ba cắc năm hào chín xu
Người đời nhệch miệng bảo ngu
Chỉ em tẩn ngẩn mười xu đáng tiền.   
  
Em mua lấy chút hão huyền
Chút cay đắng với muộn phiền, để yêu
Chỉ mong dẫu nhạt nắng chiều
Có chơi vơi cũng đừng nhiều lả lơi…    

*

Vụng về cái tuổi đôi mươi
Chẳng mơ “bói phượng”, em tôi cưới chồng
Gạt câu cái nợ đèo bòng
Hớn ha hớn hở theo chồng sang sông.

Thế rồi lạnh nhạt mùa đông
Thế rồi ngán kiếp chung chồng lạ quê
Thế rồi mưa gió dầm dề
Thế rồi rưng rức, ủ ê nao lòng
Thế rồi tháo cũi sổ lồng
Thế rồi thoát nợ có chồng như không…

*

“Ba đồng một mớ đàn ông”
Ai mua tôi bán đôi ông làm chồng…

.

/