Gió lay nghiêng vạt áo vàng
Thu vương nét thắm dịu dàng say mơ
Tóc thề thà chạm hồn thơ
Hương thu man mác rơi bờ vai ngoan
Thi nhân hồn đắm miên man
Thả vần thơ mộng, mơ màng…tặng ai?
Khẽ khàng kẻo vỡ sương mai
Nắng còn ươm ủ…mắt nai vương buồn
Người ru tôi giấc chập chờn…
Giấc say tình ngủ trong hồn bút nghiên
Chiều phai nắng nhẹ thềm nghiêng
Vẽ cong mi mắt, nét duyên cho người
Thu mơ lạc giữa bồi hồi
Trái tim đậm nét môi cười, ai xinh?

Nhật Quang