Giã từ cuộc mộng trăm năm
Bà tôi về với xa xăm u huyền
Khói thơm lơ đãng trắng miền
Lũ chim lặng tiếng huyên thuyên đâu rồi
*
Ghế xưa trống một chỗ ngồi
Trang kinh phơ phất bồi hồi lặng im
Gió rơi xao xác hiên thềm
Áo tìm hơi ấm chuỗi tìm hơi tay
*
Bà ơi khuất bóng chiều nay
Người trong di ảnh nhòa cay vào lòng
Lệ tràn… mặc kệ sắc không
Phàm tâm nức nở dòng dòng bi thương
*
Đâu ai ngăn cách đôi đường
Chỉ màn sương khói âm dương mất rồi
Tôi ngồi lặng với mình tôi
Bên song cánh bướm xa xôi tìm về…

TỊNH BÌNH (Tây Ninh)