BÊN CHÉ RƯỢU CẦN BAN MÊ….

Uống đi cho hết thung đồi
vết thương mưng mủ mình thôi núi rừng
lũ sao rên xiết vô chừng
bàn tay ta phá tưng bừng lâm sơn
uống đi cho cảm lênh đênh
Trung nguyên trọc lóc khóc bên đồng bằng
mai này đồi núi còn chăng….
chim bay ra biển khóc ròng…..sông đâu…?
sông đâu…sông đâu…sông đâu…?
hay mình uống nốt đoạn đầu dòng xanh…….

VĨNH PHỐ
13/8/2018