Quạnh quẻ lối về cuối năm
bao quanh người nổi nhớ
em một mình chờ ai bên sông
chiều đậu hoài trên hai mắt đỏ …
Hạnh-phúc em đi về lở bước
hình như xuân e-ấp xuân thì
làng quê,con đường quen thuộc
mỏi mòn trông dấu ai đi .
Bóng ai cuối năm lầm lủi về
quê nhà trào nước mắt
ruộng đồng,cỏ dại,chân đê
bỏ lại bên đường hiu hắt .
Cuối dòng sông êm trôi ngũ
em xưa rồi cũng ra đi
treo lên mắt người  nổi nhớ
quạnh quẻ dáng ai quay về .
Còn đầy kỹ-niệm em tôi
bên bão sông làng bến chợ
năm tháng đi qua tim người
mây ngũ hoài trên đỉnh núi .
Xe qua người không về nữa
Con đường vắng bóng thêm buồn
Nhà người hắt hiu đèn đỏ
Nhớ ai hắt bóng sương đêm !
Vĩnh biệt em vĩnh biệt tình
Bao ngày xứ người quạnh vắng
Tôi ngày tháng bước chông chênh
Thơ viết cho em…xa lắm !!!
Huy Uyên
/