BẾN XƯA

Xưa em gánh nước bến sông
Đòn tre lắt lẻo cho lòng anh chao
Bến xưa sóng vẫn rì rào
Mà người gánh nước năm nao nghìn trùng …
28.11.2017

                                               Nguyễn Thanh Phong

XUÂN

Gặp nhau em tặng nụ cười
Cả ngày vui thấy trong người lâng lâng …
Đêm thơm! Tiên có giáng trần?
Sáng ra rạng rỡ đầy sân hoa cười!
27 / 1 / 2018
                                            Nguyễn Thanh Phong