Nhịp tim đang gõ
Bàn phím online
Đừng sợ…
Mưa ngoài cửa sổ
Nắng ấm trong vườn

Anh vẫn đây!
chấm sáng trên Fb
Anh vẫn đây!
Giấu sâu trong lòng
thổn thức…

Delete là xong
Bình yên
Ngoài kia chim hót mây bay
Bình yên
chỉ trong lòng
dậy sóng…

22 / 10 / 2018