Đêm..
Trên lối vắng
Đóa hoàng hậu cuối cùng
Rơ…ơ…i!.
Trời đổ mưa…
…………….
Trôi…
Trên lối vắng
Hai đôi tay rời nhau
Thản nhiên
Mưa và nước mắt…
……………….
Mãi
Trên lối vắng
Có còn chi
Nhỏ nhoi
Một giọt vui buồn…

.

/