Non ngàn trắng nõn sương mây

Sương mây nhuộm những ắp đầy mùa xưa!

Chợ làng buôn nắng, bán mưa

Lỡ duyên phiên chợ, vác cưa theo làng.

Gặp em bán cái “nhỡ nhàng”

Vay nóng chúng bạn, xếp hàng mua duyên.

Lắm tiền mơ bóng thuyền quyên

Túng tiền mơ một mạn thuyền cô đơn./.

Một chiều núi Pù – Ông, 2020