nhiều khi
tôi chỉ cần một người ôm tôi vào lòng
lặng nghe tôi khóc thét
năm tháng trôi đi lặng thầm như nước mắt
vệt lăn nào đau đáu vết chim bay ?
nhiều khi
tôi muốn ngồi một mình
để biết cô đơn
ly cafe cạn theo nốt nhạc cạn
mình cũng cạn mình trong thảng thốt ban mai…

Sài Gòn, 03/2019
Trần Đức Tín