/

Chẳng thể nào đâu anh
Ta quay lại ngày xanh tìm đan vệt nắng
Chuyện của thời xa vắng
anh tiếc làm gì cho trĩu nặng bước chân
Mình cũng đâu thể thân
như cái thuở đón đưa ngày hai buổi
Xa rồi những chiều rong ruổi
phố bây giờ cũng nhuốm tuổi rêu phong
Thôi anh đừng mong…
Chẳng thể nào đâu anh!
Tình yêu cũ vẹn nguyên màu nhung nhớ
Vầng trăng vỡ
Nửa khuyết lưng trời
Nửa đáy nước chơi vơi
Thôi anh đừng khơi…
Mắt buồn trông vời vợi
Thuyền yêu không tới
Nẻo bến bờ mù khơi
Chẳng thể nào đâu anh!
Ta đi tiếp ngày xanh bằng niềm vui không có thật
Chiều nay mưa lất phất
Rơi nỗi nhớ hai đầu
Phố cũ rưng sầu
Chẳng thấy dáng em đâu…
Xin giấu niềm đau
Cho hạnh phúc ngày sau…