Chào Cà Mau – Chào bình minh đất Mũi

Chào rừng tràm chào rừng đước xôn xao

Chào biển xanh chào ngọn sóng bạc đầu

Ta lại về vùng cực nam đất nước.

Đất phương Nam dấu chân người đi trước

Còn đâu đây theo ngọn gió triều lên

Chạm tay vào cột mốc quá thiêng liêng

Mới thấy hết mùi bùn non dậy đất.

Từng bãi bồi níu chân từng thân đước

Hóa trường thành ngăn sóng dữ biển Đông

Đàn chim bay gọi con nước lớn ròng

U Minh Hạ bạt ngàn xanh bất tận.

Hòn Đá Bạc ai về qua cửa cạn

Có thấy tình soi bóng nước phù sa

Có thấy bông tràm tỏa ngát hương hoa

Nên rất ngọt bản tình ca vọng cổ.

Tình sâu nặng thấm trên từng ngọn cỏ

Đất Mũi kiên cường qua những bão dông

Cửa Khai Long thuyền vượt sóng biển Đông

Cho ta vẫy chào bình minh Đất Mũi.