Đầu năm khai bút chúc tân niên

Kính chúc anh em khắp mọi miền

Gởi cả xuân tình cho lộc biếc

Trao đầy xuân ý để nên duyên.

Ngày mới thắp lên bao khát vọng

Đêm cũ trôi qua những muộn phiền

Nâng chén mừng Xuân cùng Trời – Đất

Cảm tạ đời vui có bạn hiền.

Mồng 1 Tết Mậu Tuất
(Nguyễn Thanh Phong – Bình Thuận)