/

Ngồi nghe đời hư ảo
Chìm hun hút sông dài
Có một người bạc áo
Về trong chiều nắng phai

Hình như chân đã ghé
Đôi lần vào thiên thu
Nghe nhịp buồn rất khẽ
Thở khói ngày hoang vu

Tôi thả lời kinh nguyện
Vào trần gian khói sương
Có gì mà lưu luyến
Khi đã chạm vô thường…

Hay chỉ là bụi cát
Trong cõi người sát na
Quờ tay khua tràng hạt
Đụng cả trời mưa xa

Ngày về sao mà vội
Tấm thân nầy phù hư
Nghe hồi chuông hấp hối
Đau mãi một kiếp người…

vu lan 2016
nguyễn minh phúc