CHIẾC BÓNG


Soi gương

Tóc đã bạc nhiều

Da mồi thức dậy

Điểm thêu cuộc đời.

Thoáng buồn

Trong ánh chiều rơi

Thời gian

Treo chiếc bóng đời

Hư không…

Niềm vui

Mắc cạn giữa dòng

Nỗi buồn quanh quẩn

Giữa mông mênh tình!

Hiên đời

Xế giấc điêu linh

Người về

Soi lại bóng mình

Quạnh hiu…

(14/01/2021)

Nguyễn Thanh Phong

CHỜ  TRĂNG

Bến sông xưa

Đêm mênh mông

Tính anh

Như chiếc đò

Không mái chèo…

Bềnh bồng

Tựa mảnh trăng treo

Trăng soi đáy nước,

Đò neo mây trời

Ngỡ gần

Lại hóa xa xôi

Đan tay vớt bóng

Trăng vời vợi… xa!

Đàn ai ngân

Khúc hoan ca

Cho đêm xao xuyến

Trăng ngà ngọc mơ!

Rót đầy nhau

Dẫu tình cờ

Biết,

Mai còn có dịp

Chờ trăng lên…!

(26/01/2021)

Nguyễn Thanh Phong