Ngắm chiếc lá rơi, anh nghĩ đến điều gì?

Một sự bắt đầu hay nỗi niềm kết thúc?

Dẫu vẫn biết lá rơi cho chồi non trỗi dậy

Lại bồi hồi thương mỗi cuộc chia ly.

Khi chiếc lá rơi, lá nghĩ đến điều gì?

Nỗi luyến tiếc cành hay nỗi nhớ màu xanh

Có điều gì đợi lá phía sau kia

Là mục nát, cô đơn hay hư vô sầu thảm.

Lá có biết khi đời mình kết thúc

Đã nuôi cây xanh mát suốt bao mùa

Những lộc non nối tiếp nhau trỗ mãi

Cây đời đâu hiểu cứ xanh tươi.

Ngắm chiếc lá rơi anh nghĩ đến điều gì

Hay hững hờ: Quy luật tự nhiên thôi.

-Hải Điểu-