Chiều nay sương ghé mái đầu
Trắng phao tựa ngọn cờ lau thuở nào
Tình đầu gọi giữa xôn xao
Bao nhiêu tiếc nuối gửi vào mây xa

Chiều nay sương trắng lòng ta
Soi dung nhan đó phôi pha tháng ngày
Còn gì sau những đắng cay
Cho đi lặng lẽ nhận đầy hay vơi?

Chiều nay sương trắng rơi rơi
Long lanh giọt đọng bên đời hư không
Giọt nào rơi xuống đóa hồng?
Điểm tô nhan sắc mặn nồng phôi phai

Chiều nay sương ghé tóc mai
Trắng phao một thuở tình ai lỡ làng
Lau xưa giờ cũng sang ngang
Quên chiều hẹn ước mắt quàng áo ai?