Chiều tắt trên ánh dương
trên đường,
trong làng nhỏ
thùng hàng trên chiếc honda lướt qua chiều
Và đến khi chiều xuống trong nhá nhem
bên ánh đèn hắt ra tối nhỏ
chiều chìm vào quên lãng của bồi hồi
Vì chiều không đi mãi
mà ở lại khi ngày mai không quá vội
chiều hiện diện rất khẽ
không vội vã,
khẽ tàn…
.
/