biết viết gì cho hôm nay
cho tổ quốc tiếng gọi linh thiêng
tách biệt
cho con cháu xa xôi
lẳng lặng
tôi chẳng viết gì mà phố vẫn xôn xao
ngoài kia nắng đan tay cùng lá
thở
ve đỏ mắt khóc mướt
buồn tênh
tôi chẳng viết gì cho em, gửi chẳng tới gió mây muộn màng quá
tôi chẳng viết gì cho tôi, vài kí tự không lưu dấu thương hồ khởi thuỷ
ai đến rồi đi, bóng ngã ngửa, sấp lật trắng đen
viết cho bóng
cho bóng in mòn mỏi, chễnh chọe nhập nhằng
và bóng
như con người hằng hà năm tồn tại
nhoẻn miệng cười vài góc tối tịch liêu.