Ta chờ em như trời hạn chờ mưa

Sao em mãi bặt vô âm tín

Bao lá thư cõi lòng ta ấp ủ

Nắn nót từng trang từng chữ tâm tình.

Ta chờ em mòn mỏi con tim

Mà thời gian như dòng sông đi mãi

Em lặn nơi đâu phía đời lộng lẫy

Bỏ lại đây mật đắng đêm dài.

Hè sang thu, đông lại qua xuân

Ta chờ em như người điên dại

Ngõ đường về buồn hiu trống trải

Có bao giờ em tưởng về đây ?