Ta chờ em trở về

Như chờ cơn mưa lạ

Ta chờ từng chiếc lá

Như chờ từng mầm xanh.

Có hạt mưa long lanh

Hẹn nhau từ kiếp trước

Dâu hay con nước ngược

Đưa cánh bèo lênh đênh.

Mưa trôi qua thác ghềnh

Xuôi đồng bằng mải miết

Chưa  nói lời tiễn biệt

Không một lời chia tay.

Chỉ thương một bờ vai

Lạnh một ngày trở gió

Buồn trong từng ngọn cỏ

Quắt quay đợi mưa ngàn.

Tình ta – mưa  bay ngang

Nên xanh hoài nỗi nhớ

Dòng sông tràn nước lũ

Đôi bờ không thấy nhau.

Hỏi người ở phương nào

Trong cuộc đời dâu bể

Mưa đâu còn có thể

Giữ giùm ta niềm riêng.

Hãy như lá rơi nghiêng

Chờ một ngày mưa tới

Tái sinh tình yêu mới

Theo bước chân em về.