Bay lên trăm cánh én
Thả mùa xuân trôi đi
Thâu vào muôn hương sắc
Mặc bướm ong thầm thì…
*
Người thôi thương thôi nhớ
Chút tình ta để dành
Cuối chân trời ảo dụ
Thiên thu tình rất xanh…
*
Chạm vào giai điệu cũ
Dư âm xưa lỡ làng
Quên một người giấu mặt
Một thời giấc mê hoang…
*
Hoàng hôn về xa vắng
Phố tình nhân cô liêu
Hồng phai rơi từng cánh
Chạm trổ một miền yêu…

TỊNH BÌNH