CHO NGƯỜI LỠ CUỘC

Ngày em

xanh hạt

môi cười

Cũng đừng quên mất một thời

Tuổi thơ

Ruộng nghiêng

chân hạc

học trò

Con cò trắng buốt dại khờ

mò trăng

Gượng vui

Xin hỏi

nhỏ rằng

Nụ cười đó

em bán buôn

bao lời

Trời tròn

đất lép

à ơi

Nọ mùa hoa lỡ xiêm y

ai cời

Dưới đèn

ù sắp

bàn tay

Trần gian ngã ngón rừng say thú ngàn

Đời buồn

lệch bước

sang ngang

…nghe con chó sủa lạc đàn mà đau

Sông cuồng

nước bạc

Phèn thau

Lằn tay chỉ buộc nổi đau

bao lần

Khóc cười

giữa tiếng

đời câm

Đừng buông giọt lệ cho bầm

mắt em

Lê Văn Hảo