tháng 10
ngang qua tôi
bao lần ướt vội
lắng bên nào cũng đau đáu con tim
cho tôi yêu thêm một chớm thu thôi
thời tuổi trẻ
còn được quyền sai trái
cho tôi giữ lại vốc mưa mùa hạ cũ
trên tay em
trên tay tôi
khăng khít sợi buồn
cho tôi yêu thêm một chút thu thôi
vội vàng chi mà hong vàng cỏ lá
dẫu biết rằng
rồi cũng đành xa lạ
nỡ cắt cớ làm gì
để ngã nón bước mau
tôi lại nhớ em
hồi chưa bạc tóc
nắng cũng tựu trường
màu mắt vàng hanh
nhanh quá nhỉ
chưa kịp ôm trầm vai nhỏ
để bây giờ
lưng còng da cóc
còn thương
cho tôi yêu thêm một chút thu thôi
giọng tháng 10
đã bao lần gõ cửa
ai biết đâu thu cũng sầu biền biệt
cũng góc cạnh mình
cũng nhứt nhói
tha hương
tháng 10
ngang qua tôi
nói điều gì trơn ướt
tôi lượm lặt mình
trong lay lắt
mưa mau
tháng 10 ngang qua tôi
tháng 10 ngang qua em
tháng 10 ngang qua ai
tháng 10 ngang qua cội người
tháng 10 vẫn đẫm vết buồn tênh.

10/2018
Trần Đức Tín