Nắng đã nhuộm sương mù

Dệt một màu lam tím

Giăng khắp núi rừng

Em gái bên nhà giã gạo

Nhịp chày nứt những chồi non.

 

Vạch mây tôi tìm sợi nắng,

Sưởi hồn cho khỏi bâng khuâng

Hình như ai đang sốt ruột

Nắng vương lấm tấm nền trời.

 

Nắng đã nhuộm cây rừng

Thành một màu xanh biếc

Lấm tấm ngàn hoa

Em gái bên đồi hái lá

Giấu mùa trong chiếc gùi mây.

 

Quờ tay tôi tìm sợi gió

Trói hồn cho khỏi lông bông

Hình như mùa đang sốt ruột

Chờ xuân nắng rụng tơi bời.