Không dưng nghe xa vắng
Chím hót lời trầm tư
Mệt nhoài đời lữ thứ
Chút cô đơn mơ hồ
*
Nán lại trên cành khô
Chiếc lá vàng ly biệt
Thu nơi nào tưởng tiếc
Hoang lạnh dưới trăng tàn
*
Bài tình ca dĩ vãng
Phím dương cầm lẻ loi
Buôn buốt miền gió gọi
Khúc âm xưa lỡ làng
*
Cùng đêm trôi về sáng
Bên song gió trở mùa
Thu không còn gọi cửa
Chớm bấc về. Không dưng…