Chừ xa thiệt rồi em nhé

Mấy sông mấy sóng dâng đầy

Qua cầu Hà Thanh là sẽ

Xa rồi. Nhớ, biết sao đây?

Buổi nào qua đầm Thị Nại

Buổi nào bánh ít lá gai

Buổi nào bày mâm giữa chợ

Mình ngồi với những cơn say

Hồn tung cả bờ phên dậu

Đón muôn xưa ngọn gió đầy

Nghe vang hùng binh áo vải

Buổi hoan ca về đâu đây

Nghe bờ khuya bên giếng loạn

Câu thơ nhàu bóng trăng gầy!…

Chừ xa thiệt rồi em nhé

Nhớ sao men rượu Tây Sơn

Nâng ly và em và bóng

Phiêu diêu , ảo ảnh, chập chờn

Một mai sẽ là mai một

Khóc cười nào có chi hơn

Đời như dấu chân in cát

Một chiều gió thổi sạch trơn

Còn chăng phút giây hạnh ngộ

Một bàn tay ấm Quy Nhơn!…

Chừ nhớ hung rồi, xứ nẫu

Bắt đền , biết bắt đền ai?

Quy Nhơn, Tháng 7.2017