Chùm thơ 4 câu của Trịnh Thị Ngọc

Đêm thương

Đêm thương đôi mắt không ngủ
Lăn tròn trên những đầu tay
Phố ngoài kia sương nhả kín
Lạnh trong từng chiếc lá gầy.

Tịch liêu

Kê vào miền trắng
Một ngọn lúa trĩu bông
Ở hai đầu sông vắng
Tịch liêu cũng nảy mầm.

Mong mưa

Mưa làm cho nắng ngủ quên
Cho cá lội nước đó đăng trốn tìm
Mưa làm cho rạ im lìm
Cho cây hớp nước rễ im ỉm cười.

Trịnh Thị Ngọc

Vannghemoi.com.vn − 19:17, ngày 10/05/2024, đăng bởi Phạm Ngọc Hiền